SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

"REMONT-EX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


  • NIP: 642-318-24-19
  • REGON: 243211770
  • KRS: 0000454538
  • Kapitał zakładowy: 5 000 zł wpłacony w całości
  • Adres siedziby: 44-200 Rybnik, ul. Larysza 11
  • Adres e-mail: spzoo@remont-ex.pl