USŁUGI INSTALACYJNE, BUDOWLANE I PROJEKTOWE
Nagrody i wyróżnienia
Wyróżnienie w konkursie PZITB. Budowa roku 2002
Wyróżnienie w konkursie PZITB. "Budowa roku 2002"
Modernizacja roku 2007 obiektu Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach
Modernizacja roku 2007. Nominacja
Dyplom uznania za wkład pracy i inwencję twórczą przy realizacji budynku Gimnazjum w Marklowicach
Dyplom uznania za wkład pracy i inwencję twórczą przy realizacji budynku Gimnazjum w Marklowicach
Fundacja Pomocna Dłoń. Podziękowanie
Fundacja Pomocna Dłoń. Podziękowanie