USŁUGI INSTALACYJNE, BUDOWLANE I PROJEKTOWE
Firma

 

Historia firmy

siedziba firmy

Firma RemontEx rozpoczęła działalność na rynku budowlanym w kwietniu 1988 roku w Rybniku. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji szerokiej gamy usług remontowo – budowlanych, instalacyjnych, modernizacji i adaptacji budynków.

Dobrze zorganizowany system kooperacji z wieloma podwykonawcami branżowymi i specjalistycznymi oraz dostawcami materiałów budowlanych i sprzętu specjalistycznego, a także biurami projektów, pozwala podejmować się realizacji dużych i skomplikowanych zadań, w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Stałymi atrybutami firmy jest bezpieczeństwo w trakcie realizacji oraz wysoka jakość wykonywanych robót budowlanych.

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

Organizacja przedsiębiorstwa jest jasno określona schematem organizacyjnym zawierającym strukturę podporządkowania oraz wzajemne powiązania między wszystkimi stanowiskami.

Profil działalności firmy

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wykonawstwie robót budowlano – remontowych i instalacyjnych obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych a także obiektów zabytkowych.

Firma działa w oparciu o zasady i procedury zgodne z normą ISO 9001:2000.

Od 20 lat jest solidnym partnerem dla Inwestorów i zajmuje pozycję firmy liczącej się wśród regionalnych firm budowlanych.

W roku 2002 firma uzyskała wyróżnienie w Konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 2002”.

Wyróżnienie w konkursie PZITB. Budowa roku 2002

Główni inwestorzy

  • Urzędy Miast i Gmin na terenie Śląska
  • Elektrownia Rybnik
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Rybnik
  • Banki
  • Obiekty hotelarskie i wypoczynkowe
  • Szpitale i Zakłady Opieki Zdrowotnej
  • Stacje paliw Orlen
  • Kopalnie i inne zakłady przemysłowe
  • Prywatni inwestorzy